Hazelnoot – Italië 2016-2017

In de Italiaanse provincie Viterbo, veroorzaakt de jaarlijkse bemesting van de hazelnootboomgaarden een sterke eutrofiëring van het nabijgelegen meer Vico. De lokale overheid wil dit tegengaan door alternatieve bemestingsmethoden te onderzoeken. Dit rapport toont de resultaten van 2 jaar proeven waarin alleen bladvoeding werd toegediend.