Wat is Ecomethod

In het kort
Ecomethod is een bemestingsmethode die bladvoeding maximaal inzet. Het blad absorbeert makkelijk en snel, hierdoor kan de plant een grote hoeveelheid voedingsstoffen opnemen. Door voedingsstoffen rechtstreeks naar het blad te brengen, gebruik je minder meststoffen -met reducties tot wel 90%- zonder aan oogst of kwaliteit in te binden.

Vermindering van de ecologische voetafdruk

Rationeel en evenwichtig gebruik van meststoffen

Minimale vervuiling van de grondwaterlagen

Efficiënte CO2 reductie

Wat is ECOMETHOD?

Het is een bemestingsmethode die dankzij gerichte bladtoepassingen de behoefte aan bodemmeststoffen reduceert en daardoor de CO2-uitstoot in de atmosfeer vermindert.

Wat is ecologische voetafdruk

De koolstofvoetafdruk meet de negatieve bijdrage van menselijke activiteiten aan het broeikaseffect, uitgedrukt in eenheden equivalent koolstofdioxide (CO2eq). Broeikasgassen dragen negatief bij aan de klimaatverandering (hogere temperaturen).
Een duidelijk voedseletiket dat de vermindering van de CO2-uitstoot vermeldt, bevordert de aankoop van koolstofarme producten. De keuzes die we aan tafel maken, hebben  een grote invloed op de klimaatverandering. Consumenten worden zich hier meer van bewust en willen weloverwogen keuzes maken.

 
father and son in vineyard
technical advice in orchard
win win

Wat is het doel van ECOMETHOD?

  • Zorgen voor een goede oogst en kwaliteitsvolle landbouwproductie
  • Een significante vermindering van de CO2-uitstoot realiseren.
 
green deal

Waarom ECOMETHOD toepassen?

Omdat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de huidige en volgende generaties.

De EU zal met haar nieuwe landbouwbeleid bedrijven belonen die zich inzetten voor duurzamere landbouwpraktijken. Wie zich aanpast en anticipeert, heeft een streepje voor. De Green Deal wordt een zaak van elke landbouwer.

Het effect van Ecomethod is instant, groot en duurzaam. We creëren een lagere uitstoot aan broeikasgassen. Broeikasgasen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. 

shutterstock_family
De CO2 uitstoot van onze klanten werd
met
0 ton
verminderd dankzij Ecomethod

Downloads

Nieuwsbrief Ecomethod

Nieuwsbrief over Ecomethod

Win-win situatie
“Het resultaat is door de jaren heen uitstekend, zowel in de wijngaard als in de productie. Met ECOMETHOD vervullen we de belangrijkste doelstelling: meer respect voor het milieu en een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.”
- Ana Martín - Palacios de Bornos
Locatie
Rueda - SPANJE
Grootte
323.5 ha
Productie
Viñedos de Bornos: DO Rueda, DO Toro, DO Ribera del Duero